best html templates

Μαρία-Ηώ Ακαλέστου

Ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια

Καλωσήρθατε. Ονομάζομαι Μαρία-Ηώ Ακαλέστου και είμαι ψυχολόγος, μετεκπαιδευμένη στη συστημική ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας.

Ασχολούμαι τόσο με ερευνητικές όψεις, όσο και με κλινικές εφαρμογές της ψυχολογίας (αξιολόγηση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία), καθώς και με τη μετάδοση της γνώσης για θέματα ψυχικής υγείας, μέσω σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων.

Συνεργάζομαι συμβουλευτικά και ψυχοθεραπευτικά με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους (ατομικά, με ζευγάρια ή οικογένειες), στο ιδιωτικό μου γραφείο.
 
Προσεγγίζω τη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική δουλειά μου μέσα από ένα συνθετικό, ενημερωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο που ενισχύει το άτομο, ώστε να διασυνδέσει επιμέρους στοιχεία σε μια περισσότερο συνεκτική αφήγηση για τη ζωή του/της. Η ψυχολογική παρέμβαση αποτελεί, στην ουσία της, μία συμπόρευση μέχρι την επίγνωση, τη συναισθηματική σύνδεση, την ασφάλεια και, τελικά, την ψυχική ανθεκτικότητα.

Συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, καθώς και εργαστήρια και σεμινάρια, πραγματοποιούνται τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά. Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype).

Mobirise

Υπηρεσίες

  • Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία ενηλίκων
  • Ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας
  • Ατομική συμβουλευτική εφήβων
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Ψυχομετρική εκτίμηση (Aθηνά test, WISC-III-GR, Σχέδιο Οικογένειας, MMPI-2 κ.α.)
  • Διοργάνωση και συντονισμός σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία κατανοεί τα παρουσιαζόμενα προβλήματα του ατόμου, του ζεύγους ή της οικογένειας, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ή και με το εκάστοτε σύστημα αναφοράς. Οι συστημικές ψυχολογικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα αλληλεπίδρασης.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας προσφέρονται σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες κάθε σχηματισμού, σύνθεσης, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, πάντοτε με σεβασμό, αποδοχή, ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

Η αξιολόγηση με ψυχομετρικές κλίμακες επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση του παρουσιαζόμενου ζητήματος, καθώς και καθοδηγεί τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, βάσει των ανιχνευόμενων αναγκών.

Σπουδές

Πραγματοποίησα τις προπτυχιακές σπουδές μου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή), από το οποίο αποφοίτησα με "Άριστα", το 2006.

Στη συνέχεια, προχώρησα σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, με εστίαση στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, που οδήγησε στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Child and Adolescent Mental Health), από το Institute of Psychiatry, King's College London, το 2008.

Το 2008-2009, ξεκίνησα τη μετεκπαίδευσή μου στην συστημική ψυχοθεραπεία, λαμβάνοντας μετεκπαιδευτικό τίτλο (PGCert in Applied Systemic Theory) από το Tavistock and Portman Foundation Trust & University of East London. Τη μετεκπαίδευσή μου συνέχισα και ολοκλήρωσα στο Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Τετραετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας και Ζεύγους, ΕΠΙΨΥ & Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ - Αιγινήτειο Νοσοκομείο), το 2013.

Από το 2018, είμαι υποψήφια διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας).

Επιπλέον, έχω πραγματοποιήσει σειρά μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια των ετών της επαγγελματικής και ερευνητικής μου δραστηριότητας. Ενδεικτικά: Συστημική εργασία με οικογένειες επηρεαζόμενες από χρόνια νόσο (CPD 'Working with families with physical illness: A systemic approach', Tavistock Clinic, 2010), Αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας εφήβων και ενηλίκων μέσω του Πολυδιάστατου Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας της Μιννεσότα (Μinnesota Multiphasic Personality Inventory-2, ΙSON Psychometrica, 2014), Θέματα ειδικής αγωγής ("Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης στις Μαθησιακές Δυσκολίες", ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", 2015), Θέματα ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας ("Εισαγωγικές Γνώσεις στην Ποιοτική Έρευνα", Εταιρία Νοσηλευτικών Σπουδών & ΕΚΠΑ, 2016 και "Εφαρμογές στην Ποιοτική Έρευνα", Εταιρία Νοσηλευτικών Σπουδών & ΕΚΠΑ, 2017) κ.α.

Επαγγελματική πορεία

Κλινική Δραστηριότητα

2014 - 2017
Επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚεΣυΨΥ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (γραφείο Αθήνας)

2012 - 2014
Εξωτερική κλινική συνεργάτιδα (συνθεραπεύτρια) του Ιατρείου Ψυχοθεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους. Κέντρο Ψυχοθεραπειών, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο

2009 - Σήμερα
Ιδιώτης Ψυχολόγος, Ελλάδα
Τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Α.Μ. 1829)

2008 - Σήμερα
Μέλος (MBPsS) της British Psychological Society (Α.Μ. 236598)

2007 - 2008
Κλινική συνεργάτιδα (Honorary Clinical Associate) στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής του Παιδιού, του Γενικού Νοσοκομείου St. Thomas (04/2008-07/2008) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Εφήβων του Lambeth, Λονδίνο, Μ.Βρετανία (10/2007-6/2008)

2007
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, Ελληνική Δημοκρατία (Α.Α.6641/07)

2006 - 2007
Κλινική άσκηση στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Περιστερίου, αποκεντρωμένης μονάδας του Ψυχιατρικού Νοκοσοκομείου Αττικής (1/2006-7/2007)

Ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα

2018 - Σήμερα
Υποψήφια διδάκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2011 - 2014
Επιστημονική συνεργάτιδα στο συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ε.Ε., και υλοποιούμενη από την Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ) ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (bullying) στο Δημοτικό Σχολείο: STOP στην Ενδοσχολική Βία» (6/2011-2/2014)

2013 - Σήμερα
Μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε., πρόγραμμα "Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - ΑΠ 1 & 2"

2009 - 2010
Επισκέπτρια ερευνητική συνεργάτιδα (Visiting Research Associate), Department of Health Services and Population Research, Institute of Psychiatry, King's College London (7/2009-7/2010)

Οργανωσιακή εμπειρία

2011 - 2014
Υπεύθυνη διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης, στο χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιούμενο από την Ελληνική Εταιρία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ) Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, με τίτλο “Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση και σε Οικογενειακού Τύπου Παρεμβάσεις, στα πλαίσια φορέων ψυχικής υγείας”

2005 - 2014
Μέλος οργανωτικής επιτροπής σε πλειάδα ημερίδων και επιστημονικών συνεδρίων, στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία

Δημοσιεύσεις


2018

Συμμετέχουσα στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, με προφορική ανακοίνωση της εργασίας των Μ.-Η. Ακαλέστου, Ζ. Παπαληγούρα, Θ. Μπελλάλη και Δ. Παπαδάτου, με τίτλο "Η ένταξη των παιδιών με ΛΟΑΤ γονείς στην εκπαίδευση: Ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές". Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 8-11/11/2018

2017
Συμμετέχουσα στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ, με αναρτημένη ανακοίνωση της εργασίας των Θ. Σπυροπούλου, Δ. Γιβροπούλου, Μ.-Η. Ακαλέστου και Κ. Πετρογιάννη, με τίτλο “Η αντιμετώπιση του στρες σε συμβουλευόμενους φοιτητές του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ, που είναι πρώτης γενιάς μετανάστες, με τη χρήση του κοινοτικού γενεογράμματος”. ΑΠΘ, 12-16/5/2017

Συμμετέχουσα στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ, με αναρτημένη ανακοίνωση της εργασίας των Μ.-Η. Ακαλέστου, Δ. Γιβροπούλου, Θ. Σπυροπούλου και Κ. Πετρογιάννη, με τίτλο “Η σύγκρουση των παραδοσιακών ρόλων σε μια οικογένεια με γονέα με ήπια αναπηρία. Μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ”. ΑΠΘ, 12-16/5/2017

Συν-συγγραφέας του άρθρου με τίτλο 'Formazione sistemica per operatori della salute mentale: un'esperienza in Grecia per affrontare la crisi [Systemic education for mental health professionals in Greece, in the time of the financial crisis]'. Pomini V., Akalestou M.I., Tomaras Vl., Charalambaki K. Ricerche di Psicologia, 40 (1)

2016
Συμμετέχουσα στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ με παρουσίαση της εργασίας των Θ. Σπυροπούλου. Μ.-Η. Ακαλέστου και Κ. Πετρογιάννη, με τίτλο "Η συμβολή της κοινωνικής δικαιοσύνης στη συμβουλευτική πράξη με φοιτήτριες-ΑμΕΑ". ΕΚΠΑ, 4-6/11/2016

Συμμετέχουσα στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ με παρουσίαση της εργασίας των Θ. Σπυροπούλου. Μ.-Η. Ακαλέστου και Κ. Πετρογιάννη, με τίτλο "Συμβουλευτική ως προς ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαφορετικότητα". ΕΚΠΑ, 4-6/11/2016

Συμμετέχουσα στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ με προφορική ανακοίνωση της εργασίας των Μ.-Η. Ακαλέστου, Θ. Σπυροπούλου και Κ. Πετρογιάννη, με τίτλο "Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη στα ψυχολογικά συμπτώματα του ελλείμματός της". ΕΚΠΑ, 4-6/11/2016

Συν-συγγραφέας του άρθρου με τίτλο ‘Systemic Training for ‘Frontier’ Mental Health Professionals: An Experience from Greece, in The Face of the Financial Crisis.’ Pomini V., Akalestou M.I., Tomaras Vl., Charalabaki K. Human Systems, 27 (1)

Μεταφράστρια του άρθρου του Schweitzer, J. με τίτλο "Ψυχιατρική Οικογενειακών Συστημάτων (SYMPA) – Εκπαιδεύοντας νοσοκομειακές ομάδες στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία", στο περιοδικό “Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία” της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας. Τεύχος 8, Μάιος 2016

2014
Συμμετέχουσα στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ με προφορική ανακοίνωση της εργασίας των Κ. Πετρογιάννη, Μ.-Η. Ακαλέστου και Θ. Σπυροπούλου, με τίτλο "Αναζητώντας ψυχολογική βοήθεια: Στοιχεία από τη μελέτη διερεύνησης αναγκών των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου". Πανεπιστήμιο Πατρών, 6-9/11/2014

Συμμετέχουσα στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ με προφορική ανακοίνωση της εργασίας των Κ. Πετρογιάννη, Θ. Σπυροπούλου και Μ.-Η. Ακαλέστου, με τίτλο "Άγχος και φοβίες στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Ευρήματα από μια μελέτη εκτίμησης αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού του". Πανεπιστήμιο Πατρών, 6-9/11/2014


2013
Μέλος της συγγραφική ομάδας του εγχειριδίου με τίτλο "STOP! στην ενδοσχολική βία. Δραστηριότητες στο Δημοτικό σχολείο για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών". Ασημόπουλος Χ., Χατζηπέμου Θ., Φύσσας Κ., Μπεράτης Ι., Λάγγαρη Β., Βασιλακάκη Ευ., Γιαννακοπούλου Δ., Παπαδοπούλου Κ., Ακαλέστου Μ.Η., Παπαγιαννοπούλου Β., Συγγελάκη Ε.Μ., Στεφανάκου Α., Τσιάντης Α.Κ. Αθήνα: Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Συμμετέχουσα στο 8ο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο «Ψυχική Οδύνη και Ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης» με ανακοίνωση της εργασίας των Ε.Μ. Συγγελάκη, Ι. Μπεράτη, Μ.Η. Ακαλέστου, Α. Στεφανάκου, Β. Λάγγαρη, Κ. Φύσσα, Β. Παπαγιαννοπούλου, Θ. Χατζηπέμου, Χ. Ασημόπουλου, Γ. Σιδερίδη, Γ. Κολαΐτη και Α.-Κ. Τσιάντη, με τίτλο «Μελετώντας τη σχέση μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης και των μετατραυματικών συμπτωμάτων στρες». Αθήνα, 31/5-1/6/2013

Μεταφράστρια του άρθρου του Cooklin, A. με τίτλο "Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των παιδιών απέναντι στην ψυχική ασθένεια του γονέα: Aξιοποιώντας τη σκέψη του παιδιού", στο περιοδικό “Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία” της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας. Τεύχος 3, Οκτώβριος 2013

2012
Συμμετέχουσα στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους με αναρτημένη ανακοίνωση της εργασίας των Α.Κ. Τσιάντη, Ε.Μ. Συγγελάκη, Ι. Μπεράτη, Μ.Η. Ακαλέστου, Α. Στεφανάκου, Β. Λάγγαρη, Κ. Φύσσα, Β. Παπαγιαννοπούλου, Θ. Χατζηπέμου, Χ. Ασημόπουλου, Ι. Τσιάντη και Γ. Σιδερίδη, με τίτλο "Η σχέση μεταξύ του Εκφοβισμού/Θυματοποίησης, της Σχολικής Άρνησης και των Μετατραυματικών Συμπτωμάτων Στρες: Μία συγκριτική μελέτη". Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 12-14/10/2012

2009
Επικεφαλής ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος και προεδρεύουσα συμποσίου στη Διαπολιτισμική Έρευνα, στο συνέδριο PsyPAG 2009. Προφορική ανακοίνωση της εργασίας μου, με τίτλο ‘Life Events, Empathy and Family Strengths in Cypriot Adolescents’. Cardiff University, Ουαλία, Ην. Βασίλειο, 29-31/07/2009

Συμμετέχουσα στο διεθνές συνέδριο “East European versus West European Mentalities: Can We Hope to Understand One Another?” με αναρτημένη ανακοίνωση της εργασίας μου, με τίτλο ‘Life Events, Empathy and Family Strengths in Cypriot Adolescents’. Sigmund Freud PrivatUniversität, Βιέννη, Αυστρία, 19-22/04/2009

2008
Μεταφράστρια του κεφαλαίου των Flouri, E. & Hall, J. με τίτλο "Αρνητικά Γεγονότα Ζωής και Ψυχοπαθολογία στην Εφηβεία: Γονικές πρακτικές του Πατέρα και της Μητέρας ως μεσολαβούντες παράγοντες", στο Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Α. Παπαστυλιανού (Επιμ.) (2009) Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους Άνδρες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

2007
Συμμετέχουσα στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ με αναρτημένη παρουσίαση εργασίας των Μ.Η. Ακαλέστου και Αν. Καλαντζή-Αζίζι, με τίτλο "Θρησκευτικότητα και Γνωστικές Αναπαραστάσεις στο χρόνιο Νεφρικό και Καρδιακό Νόσημα". Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18-22/04/2007

2006
Συμμετέχουσα στη 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, με προφορική ανακοίνωση της εργασίας των Μ.Η. Ακαλέστου, Αλ. Λεοντιάδου και Αν. Δικαιάκου με τίτλο "Πατρότητα και διάγνωση σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής στο παιδί". Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 23-26/11/2006

Γραφείο

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Φραγκοκκλησιάς 4, κτήριο Β, Μαρούσι 151 25

Τηλεφωνικά
(+30) 6981 051730
(+30) 210 6198377

Για ραντεβού, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική προσυνεννόηση

E-mail
m.i.akalestou[@]gmail.com

Πρόσβαση
Λεωφορεία απο κέντρο: 550, Α7, Α8 (στάση Ιωαννίδου)
Λεωφορεία απο Β. Προάστια: 550, Α7, Α8, Χ14 (στάση Ιωαννίδου)
Τοπική συγκοινωνία: 411 (στάση Φραγκοκκλησιάς, 300 μέτρα)
Προαστιακός: Στάση Κηφισίας (300 μέτρα)
ΗΣΑΠ: Στάση Νερατζιώτισσας (1200 μέτρα)

Ιδιωτικοί Χώροι Στάθμευσης
Cityzen Parking & Services (Φραγκοκκλησιάς 2)
Maroussi Plaza (Φραγκοκκλησιάς 3A και Γρανικού)

© Μαρία-Ηώ Ακαλέστου, 2019